سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
هرکه برای خدا دوست بدارد، برای خدادشمن بدارد و برای خدا ببخشد، از کسانی است که ایمانشان کامل شده است . [امام صادق علیه السلام]